5. Հովիվ
  • Subscribe to RSS

Return to Blog

003. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Նրանքամեն տեղ քարոզում էին, և Տերը գործակցում էր նրանց…» (Մարկոս 16.20)։

Համագործակցությունը բարձր արդյունավետ քրիստոնյաներին յուրահատուկ հմտություն է։

Համացանց եկեղեցու մակարդակով ամեն օր կատարվում են հրատարակչական, լրագրողական, թարգմանչական և նմանատիպ աշխատանքներ։ Ցանկացողները կարող են դրանց մասնակցել, և դրա համար կարող եք դիմել ինձ, և մենք միասին կգտնենք համագործակցության եզրերը։ Հանագործակցության բնույթին ծանոթանալու համար կարդացեք շարադրանքը ստորև։ 

Իսկ նրանց, ովքեր արդեն համագործակցում են. ձեր աշխատանքներն ավելի արդյունավետ կատարելու համար ծանոթացեք ստորև տրվող հանձնարարականներին։

«Սերտենք Աստվածաշունչը միասին (ՍԱՄ)» նախագծի շրջանակներում թարգմանվում և  http://adventist.am  կայքում տեղադրվում են համաշխարհային երկու բլոգերի գրառումները (Աստվածաշունչ և Էլեն Ուայթ), ինչպես նաև առավոտյան պահը (ընթերցումը), նորություններ, հոդվածներ և այլն։

Համացանց եկեղեցու անդամներից ամսվա համապատասխան օրերի համար որոշակի անդամներ կան, ովքեր թարգմանում են նշված և այլ նյութերը անգլերենից կամ ռուսերենից։ Եթե յուրաքանչյուրը ամիսը ընդամենը ՄԵԿ անգամ դա անի, ապա մենք կունենանք ամբողջ ամսվա նյութը։ 

Ասեմ, որ այդ նյութերը տեղադրվում են http://adventist.am կայքում և հարակից այլ կայքերում ու սոցիալական ցանցերում կամ օգտագործվում են ուղիղ եթերում ամեն օր ժամը 21:00-ին Աստվածաշնչի համապատասխան գլխի ընթերցման ժամանակ։ 

Ուղիղ եթերին մասնակցելու հղումը կարող եք գտնել կայքի հայտարարությունների մեջ այստեղ։ 

Բացի թարգմանչական աշխատանքներից կատարվում են նաև լրագրողական աշխատանքներ։ 

Ամեն օր նոր նյութ է տեղադրվում Համացանց եկեղեցու ֆեյսբուքյան էջում։

Պատրաստվում կամ թարգմանվում են նորություններ (լուրեր)։

Գրվում կամ թարգմանվում են նաև հոդվածներ։

Թարգմանելով համապատասխան նյութը, այն ուղարկվում է իմ էլեկտրոնային փոստին` pavelsargsyan@yahoo.com հասցեով կամ էլ իմ սկայպի հասցեով`  doctorpaulsargsyan 

Ստորև ներկայացվում են հանձնարարականներ, որոնց հետևելով ավելի արդյունավետ կլինի համագործակցությունը և երկուստեք հաղթանակ կտարվի. դուք կսովորեք ավելի համապատասխանել հրատարակչական պահանջներին, ինձ համար էլ հեշտ կլինի խմբագրելը։

    ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐ

1. Վերնագիրը գրել մեծատառերով։

2. Պահպանել պարբերությունները։

3. Պարբերությունները պետք չէ խորքից գրել։

4. Աստվածաշնչյան գրքերի անունները գրել լրիվությամբ։

5. Պահպանել աստվածաշնչյան համարների գրելաձևը (տե՛ս շաբաթօրյա դպրոցի էջում հարցերի մեջ կամ էլ դասագրքի մեջ)։

6. Աստվածաշնչյան համարների տեքստը փոխել և գրել ժամանակակից ուղղագրությամբ և արտասանությամբ։

Օրինակ` ոչ թե նորա, այլ` նրա, ոչ թե կատարվեցավ, այլ` կատարվեց, ոչ թե ասեց, այլ` ասաց և այլն։
Չօգտագործել վերևի ստորակետը (ապոստրոֆը ), ավելորդ միջակետերը, ավելորդ «ը» կամ «ն» տառը բառավերջում և այլն։
«Եվ» տառը գրել այսպես` «և» և ոչ թե այսպես` «եւ»։

7. Հնարավորության դեպքում գրել յունիկոդ տառատեսակներով։

8. Եթե նկարներ են ուղարկվում, ապա ուղարկեք առանձին։ Պետք չէ դրանք ընդգրկել տեքստային ֆայլի մեջ։

9. Նյութը ներկայացնելիս ձգտեք թերի բաներ չմնան, որպեսզի իմ կողմից ես միայն արագորեն կարդամ և տեղադրեմ։

10. Եթե թարգմանության կամ շարադրման հետ կապված հարցեր են առաջանում, ապա փորձեք դրանք լուծել այլ մասնագետների օգնությամբ կամ համացանցի միջոցով։ Փորձեք բոլոր հնարավոր միջոցներից օգտվել և միայն ամենավերջում` ինձ դիմեք։ Դա կօգնի ձեր զարգացմանը։

11. Հնարավորության դեպքում նշեք տեղեկատվության աղբյուրը։

12. Ձգտեք նախատեսված ժամկետից շուտ, նախապես ուղարկել պատրաստի նյութը։

Նախապես ընդունեք իմ խորին շնորհակալությունը Համացանց եկեղեցու զարգացմանը և Աստծո փառքին նպաստելու համար։ 

Թող Աստված օրհնի ձեզ։


Միշտ պատրաստ ձեզ ծառայելու և ձեզ հետ համագործակցելու,
Պավել Սարգսյան, 
Համացանց եկեղեցու հովիվ

Pingbacks

0 comments

Add Comment
 

Add your comment

(required)
(not shown)
I have read and accepted the terms and conditions