Համացանց եկեղեցու լիիրավ կամ համակրող անդամ դառնալուհամար անհրաժեշտ է լրացնել ստորև ներկայացված դիմումի ձևը։ 

Դիմումը նախ քննարկվում է եկեղեցու խորհրդի, այնուհետև եկեղեցու կողմից։

Որոշման մասին Ձեզ կտեղեկացնի եկեղեցու քարտուղարը։