Համացանց եկեղեցու կարևոր նպատակներից է Յոթերորդ օրվա ադվենտիստների 
եկեղեցու հարուստ ժառանգությամբ ու ռեսուրսներով կիսվելը։
Դրանք դասընթացներն են, ձայնագրությունները, տեսագրությունները, գրքերը և 
այլ ռեսուրսներ։