Համացանց եկեղեցում ուս
ուցումը կատարվում է 
Շաբաթօրյա դպրոցի, վեբինարների 
(սեմինար 
համացանցի միջոցով) և ինքնուրույն ուսումնասիրությունների միջոցով։

Շաբաթօրյա դպրոցի դասերը տեղի են ունենում 
ամեն ուրբաթ, ժամը 20:30-ին։
Մանրամասները տե՛ս այստեղ և այստեղ։

Վեբինարների և ինքնուրույն ուսումնասիրությունների մասին տե՛ս Ուսուցման բաժնի ենթակետերը։