Համացանց եկեղեցում երկրպագության ժամանակ հնչած քարոզներ 

Այն քարոզներում, որտեղ առկա է թարգմանություն, դուք կարող եք իջեցնել այն ձայնը, 

որը ձեզ անհրաժեշտ չէ։  Դրա համար մկնիկը մոտեցնում եք համապատասխան պատկերին 

և կանաչ սողնակի վրայից կարգավորում ձայնը։

001, 04.01.2014 
Պավել Սարգսյան 
Դեպի Հերոսիմա, Ղուկաս 10.38-42 (Շուտով)  
 002, 11.01.2014 
Կարեն Պապյան
  
003, 18.01.2014 
Սամվել Սարգսյան
 
004, 25.01.2014
Իվան Խաչատուրյան
 
         
005, 01.02.2014
Պավել Սարգսյան
Եղեք սիրալիր և ուրախ, Առակաց 17.22
006, 08.02.2014
Հովսեփ Սահակյան
 
 
007, 15.02.2014 
Գագիկ Բադալյան
Միայն Տիրոջ մոտ հանգիստ կգտնի իմ հոգին
Սաղմոս 62  Մաս 1 Մաս 2
008, 22.02.2014 
Պավել Սարգսյան 
«Գնանք և հայտնենք», Գ Թագավորաց 7.9
 
009, 01.03.2014 
 Կարեն Պապյան
 
010, 08.03.2014 
 Պավել Սարգսյան 
 «Աստված մարդ է փնտրում», Երեմիա 5.1
014, 12.04.2014 
Պավել Սարգսյան 
«Աշակերտեցեք», Մատթեոս 28.19,20

015, 19.04.2014 
Պավել Սարգսյան 
«Մի գիրք, որ փոխեց կյանք», Ղուկաս 24.32
016, 03.05.2014 
Գագիկ Բադալյան
«Պատասխանատվության զգացում», Ղուկաս 7.2-9 
017, 10.05.2014 
Պավել Սարգսյան 
«Ծառայի՞, թե՞ որդու աղոթք», Սաղմոս 139
 
018, 17.05.2014 
Պավել Սարգսյան 
«Վերածնունդ և բարենորոգություն», Նեեմիա
 
019, 24.05.2014 
Պավել Սարգսյան 
«Ապրեցրու ինձ քո խոսքի պես», Սաղմոս 119
 
020, 31.05.2014 
Պավել Սարգսյան 
«Բաց միտք», Բ Կորնթացիս 2.16


021, 07.06.2014 
Պավել Սարգսյան 
«Դուք Աստված եք», Սաղմոս 82
 
 
022, 21.06.2014 
Պավել Սարգսյան 
«Լայնացրու...»,  Բ Կորնթացիս 6.11-13


024, 05.07.2014 
Պավել Սարգսյան