Այս կայքէջում կարող եք տեղեկություններ ստանալ համացանց եկեղեցու հովվի, երեցների, բաժինների վարիչների, խորհրդի, անդամական ժողովի, եկեղեցու այլ ծառայությունների և ծառայողների պարտականությունների մասին։ Այստեղից կարող եք նաև նրանց նամակ գրել։

Համացանց եկեղեցու անդամները կարող են ունենալ նաև անդամների տվյալները, խորհրդի ու անդամական ժողովի արձանագրությունները և այլ ներքին փաստաթղթերը։