ԳԱՆՁԱՊԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. Ամեն ամիս հաշվետվություն ներկայացնել խորհրդին և եկեղեցուն
2. Ամեն ամիս հաշվետվություն ներկայացնել ՅՕԱ եկեղեցու Հայաստանի Միության գանձապետին
3. Վարել գանձապահի ընթացիկ գործերը
4. Զբաղվել եկեղեցու ուսուցմամբ գանձապահին վերաբերող ոլորտում
5. Կատարել գանձապահի աշխատանքի հետ կապված վիճակագրական ուսումնասիրություններ
6. Մասնակցել և առաջարկություններով հանդես գալ եկեղեցու խորհրդում