Այս բաժնում կներկայացվեն համացանց եկեղեցու 
և ընդհանրապես Յոթերորդ օրվա ադվենտիստների 
եկեղեցու գործունեությունը։