01. «Քննեցեք գրքերը» հարցաթերթիկ

* Indicates required field.


Առաջին

Last
 

     ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 1

Քննեցեք գրքերը» գրքույկի համար)

Բոլոր հարցերում ընտրեք միակ ճիշտ պատասխանը։

1. Իսահակ Նյուտոն
2. Ջոն Լոկ
3. Ա.Ս.Պուշկին
4. Լ.Ն.Տոլստոյ
1. 4-րդ
2. 3-րդ
3. 5-րդ
4. 7-րդ
1. Երիտասարդին
2. Երեխային
3. Ծերունուն
4. Ազնիվ աշխատավորին
5. Բարձր դիրք գրավողին
6. Հոգսերից հոգնածին
1. 1887 թվականին
2. 1500 թվականին
3. 1902 թվականին
4. 2000 թվականին
1. Հեղինակավոր աշխատությունները միշտ պահպանվում են
2. Չեն փորձել այն վերացնել
3. Այն Աստծո Խոսքն է
1. Արդեն կատարվել են
2. Հիմա կատարվում են
3. Պետք է կատարվեն ապագայում
4. Կատարվել են, կատարվում են և պետք է կատարվեն
1. 1500
2. 1600
3. 1400
4. 2000
1. Մոտ 40
2. Մոտ 66
3. 40
4. 66
1. Քրիստոսին
2. Պետրոսին
3. Դավիթին
1. Մարդու բարոյական դաստիարակությունը
2. Փրկությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով
3. Այդ մասին այս գրքույկը չի հիշատակում