Ստորև ներկայացված են «Հիսուսը և ապագան» դասընթացի դասախոսությունները, որոնք անցկացվել են վեբինարի (սեմինար համացանցի միջոցով) ձևով։
Դրանք ներկայացված են երկու ֆորմատով. վեբինարի և Յություբի։

Դասախոս՝
աստվածաբանության դոկտոր, 
Համացանց եկեղեցու հովիվ,
Պավել Սարգսյան«Հիսուսը և ապագան» դասընթաց

1. Ինչո՞ւ եմ ես ապրում - 12.01.2014
   
 Վեբինարի ֆորմատ

  ՅուԹյուբի ֆորմատ


2. Գրքերի գիրքը՝ Աստվածաշունչը - 19.01.2014

  Վեբինարի ֆորմատ 

 
ՅուԹյուբի ֆորմատ


3. Հեղափոխություն երկնքում - 26.01.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
 

  ՅուԹյուբի ֆորմատ


4. Աշխարհի վերջին Տիրակալը - 02.02.2014

 Վեբինարի ֆորմատ  

  ՅուԹյուբի ֆորմատ


5. Կլինի՞ արդյոք աշխարհի վերջ - 09.02.2014

 Վեբինարի ֆորմատ

 
Յո
ւԹյուբի ֆորմատ


6. Ե՞րբ կգա ոսկեդարը - 16.02.2014

 Վեբինարի ֆորմատ

  ՅուԹյուբի ֆորմատ


7. Հազարամյակ - 23.02.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
  
  ՅուԹյուբի ֆորմատ


8. Դժոխքը և մեղավորների ճակատագիրը - 02.03.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
  
  ՅուԹյուբի ֆորմատ9. Ամենասքանչելի երկիրը - 10.03.2014

 Վեբինարի ֆորմատ

  ՅուԹյուբի ֆորմատ

10. Փրկության ուղին՝ Հիսուս Քրիստոս - 16.03.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
  
  ՅուԹյուբի ֆորմատ

11. Աստվածաշնչյան մկրտություն - 23.03.201

 Վեբինարի ֆորմատ
  
  ՅուԹյուբի ֆորմատ

12. Աստծո սահմանադրությունը - 30.03.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
  
  ՅուԹյուբի ֆորմատ

13. Աստծո նշանի մատանին - 06.04.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
   
  ՅուԹյուբի ֆորմատ

14. Գազանի դրոշմը և 666 - 13.04.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
  
 
ՅուԹյուբի ֆորմատ


15. Երեք հրեշտակ համացանցում - 20.04.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
  

  ՅուԹ
յուբի ֆորմատ

16. Մեր միակ Բարեխոսը - 04.05.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
  
  ՅուԹյուբի ֆորմատ

17. Ի՞նչ է սպասվում մահից հետո - 11.05.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
  
  ՅուԹյուբի ֆորմատ

18. Քննական դատ - 18.05.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
  
  ՅուԹյուբի ֆորմատ

19. Ինչո՞ւ մենք մուկ չենք ուտում - 25.05.2014

 Վեբինարի ֆորմատ
  
  ՅուԹյուբի ֆորմատ


20. Եղիա մարգարեի գալուստը - 01.06.2014

 Վեբինարի ֆորմատ

 
  ՅուԹյուբի ֆորմատ